Cenník

CENNÍK UBYTOVANIA V HOSTEL SVORADOV - SEZÓNA (1.7. - 31.8.) :

Dĺžka ubytovania (nocí) študenti, ubytovaní na ŠD aj počas akademického roka iní študenti a deti do 15 rokov ostatní hostia
1 - 5 11 € 14 € 17 €
6 - 14 8 € 11 € 15 €
15 a viac 6 € 9 € 11 €

 

CENNÍK UBYTOVANIA V HOSTEL SVORADOV - MIMO SEZÓNY (1.9. - 30.6.) :

Dĺžka ubytovania (nocí) Študenti, ubytovaní na ŠD aj počas akademického roka Iní študenti a deti do 15 rokov Ostatní hostia
1 - 5 - 11 € 13 €
6 - 14 - 8 € 11 €
15 a viac - 6 € 9 €

 

1) Ceny sú stanovené za osobu, resp. za izbu, vrátane DPH.
2) Ceny sú stanovené v zmysle zákona č.18/96 Zb. o cenách a vyhl. 87/96 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
3) V cenách nie je započítaná daň za ubytovanie na území hl.mesta SR Bratislavy, ktorá je v zmysle VZN hl.m. SR Bratislavy č.4/2003 o dani za ubytovanie ku dňu platnosti tohto cenníka 3,50 EUR za osobu a každé prenocovanie.
4) Cena za ubytovanie (vrátane dane za ubytovanie) sa platí vopred v hotovosti alebo kartou na recepcii.