Cenník

CENNÍK UBYTOVANIA V HOSTEL SVORADOV - SEZÓNA:

Dĺžka ubytovania (nocí) Študenti, ubytovaní na ŠD aj počas akademického roka Iní študenti a deti do 15 rokov Ostatní hostia
1 - 5 10 € 12 € 15 €
6 - 14 7 € 9 € 13 €
15 a viac 5 € 7 € 9 €

 

CENNÍK UBYTOVANIA V HOSTEL SVORADOV - MIMO SEZÓNY:

Dĺžka ubytovania (nocí) Študenti, ubytovaní na ŠD aj počas akademického roka Iní študenti a deti do 15 rokov Ostatní hostia
1 - 5 - 10 € 11 €
6 - 14 - 7 € 9 €
15 a viac - 6 € 7 €

1) Sezóna trvá od 1.6. do 2.9 ráno. príslušného roka. Obdobie mimo sezónu trvá od 2.9. do 1.6. ráno nasledujúceho roka.
2) Ceny sú stanovené za osobu a noc, vrátane DPH.
3) Z ceny ubytovania je možné poskytnúť iba jednu zľavu.
4) Poplatok za ubytovanie sa platí vopred v hotovosti.
5) V cenách nie je započítaná daň za ubytovanie na území hl. mesta SR Bratislavy, ktorá je 1,70 EUR za osobu a každé prenocovanie v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia hl.m. SR Bratislavy č. 8/2016 o dani za ubytovanie.